zwrot prowizji bankowej

ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ

Usłyszałeś od znajomych lub w mediach, o zwrocie prowizji bankowej i na tym można dobrze zaoszczędzić sporą sumę?
Dowiedz się więcej!
Usłyszałeś od znajomych lub w mediach, o zwrocie prowizji bankowej i na tym można dobrze zaoszczędzić sporą sumę? Albo masz kredyt konsumencki lub hipoteczny i zastanawiasz się nad wcześniejszą go spłatą? Jeżeli odpowiedziałeś „TAK” co najmniej na jedno z pytań powyżej – sprawdź, z czym to się wiąże i czy należy Ci się zwrot za prowizję i inne koszty dodatkowe za niewykorzystany okres.
Kredyty zawarte
po 17/12/2011

kredyty gotówkowe
kredyty konsumenckie
kredyty ratalne
kredyty konsolidacyjne
chwilówki

Kredyty
hipoteczne
kredyty hipoteczne
zawarte po 21 lipca 2017.

CZY ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ JEST MOŻLIWY?

Jest dużo rodzajów kredytów, ale tutaj omówimy najczęściej interesujące konsumentów to znaczy zwykłych przeciętnych Polaków: kredyty konsumenckie ( np. kredyt gotówkowy

kredyt konsolidacyjny, kredyt ratalny, kredyt celowy np. samochodowy) a kredyt hipoteczny oraz konsumpcyjny.

Zgodnie z art. 49 w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie całkowity koszt ulega obniżeniu z uwagi na to, że niektóre koszty związane są z okresem kredytowania. Dotyczy to prowizji, odsetek czy ubezpieczenia. Jeśli więc konsument pokrył z góry koszty opłat, które byłyby normalnie pobierane w następnych miesiącach, to ma prawo ubiegać się o proporcjonalny zwrot prowizji od banku.

Jak już wiemy, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który umożliwia zwrot prowizji bankowej za kredyt zaciągnięty od 18 grudnia 2012, dotyczy tylko kredytów konsumenckich, do których nie wliczają się kredyty hipoteczne (kredytami konsumenckimi są za to kredyty celowe na zakup mieszkania czy remont niezabezpieczone hipoteką). Czy w takim razie zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest możliwy również w ich przypadku?

Posiadacz kredytu hipotecznego także może uzyskać zwrot za wcześniejszą spłatę, ale na innych zasadach, bo tego typu produkt określony jest innymi przepisami zawarte w ustawie o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 rok, dotycząca umów zawartych po 21 lipca 2017 r. W jej myśl, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu możliwe jest proporcjonalne odzyskanie prowizji bankowej. Tak więc zwroty prowizji bankowych za kredyty hipoteczne także są możliwe, jednak jedynie w przypadku zobowiązań zaciągniętych relatywnie niedawno. Osobom, które wzięły kredyt hipoteczny przed dniem 22 lipca 2017 taka opcja nie przysługuje.

Niektóre banki wymagają wcześniejszego poinformowania ich o zamiarze wcześniejszej spłaty, a ponadto pobierają prowizję w wysokości do 3 proc. spłacanej kwoty (często 3 proc. po pierwszym roku, 2 proc. po drugim, 1 proc. po trzecim), chyba że kredytobiorca, którego dotyczy ustawa ma kredyt ze zmienną stopą procentową, który spłacał regularnie przez min. 3 lata – Bank ma jednak prawo do częściowej rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

W przypadku kredytów ze stałym oprocentowaniem bank może pobrać opłatę niezależnie od takich okoliczności. Warto więc sprawdzić wymagania kredytodawcy przed podjęciem decyzji o wcześniejszej spłacie.

Etapy dochodzenia zwrotu prowizji z banku

Wniosek wzywający
bank do zwrotu prowizji i opłat

Skarga do
rzecznika finansowego

Konsultacja prawna
i wezwanie przygotowane przez prawnika

Skierowanie sprawy
na drogę sądową

Otrzymanie
zwrotu prowizji i opłat z banku

JAKIE SĄ WARUNKI ZWROTU PROWIZJI?
Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Jakie warunki musi spełnić umowa, aby klient mógł domagać się zwrotu?

1. Musi zostać pobrana prowizja.


2. Umowa kredytu została musiała zostać zawarta nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 r. – kiedy to weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim.


3. Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu, czyli spłata nastąpiła szybciej niż przewiduje termin zawarty w umowie.


4. Zgodnie z ustawą obowiązującą od 18 grudnia 2011 r., kredyt konsumencki to taki kredyt, którego wysokość jest nie większa niż 255,550 PLN albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.


5. Kredyt musi zostać udzielony na osobę fizyczną nie na firmę.

 

Należy tutaj rozróżnić kredyt na cel związany z działalnością gospodarczą oraz kredyt konsumpcyjny zaciągany w ramach działalności gospodarczej.

Jeżeli jednak kredyt był zaciągany na cel dowolny, a dochód osiągany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą był brany pod uwagę jedynie do wyliczania zdolności kredytowej, kwalifikuje się on do roszczenia od banku zwrotu części prowizji.

Kredyt firmowy można także rozpoznać po tym, w jakim rejestrze BIK znajduje się informacja na jego temat. W Raporcie BIK Osoba Fizyczna widoczne są zobowiązania zaciągnięte na osobę fizyczną, które mogą być kredytem konsumenckim, jeżeli spełniają inne warunki. Kredyt hipoteczny, który też jest uwidoczniony w BIK, nie jest kredytem konsumenckim. Przy kredycie znajduje się także informacja, na jaki cel został zaciągnięty. Jeżeli zobowiązanie widoczne jest w BIK Przedsiębiorca, to pewne jest, że nie możemy sobie rościć praw do zwrotu części prowizji. Dlatego, że nie jest to kredyt konsumencki.

W umowie kredytu konsumenckiego to my jako osoby fizyczne zaciągamy kredyt. Natomiast w przypadku kredytu firmowego jest wyraźnie wskazane, że kredytobiorcą jest firma i jest odniesienie do numeru NIP firmy.

Kredyt obrotowy, samochodowy, ratalny, który był zawierany na cele związane z działalnością gospodarczą, nie kwalifikuje się do odzyskania części prowizji, jeżeli spłata dokonana była przed terminem.

Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa)

Zgodnie z tą metodą instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a następnie mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Wynik jest kwotą należną konsumentowi.

Ale zwracając do Banku z tą kwestią liczenie zawsze będzie na korzyść banku mimo wszystko, niestety nie w stronę konsumenta. W tym wypadku warto zwrócić się do specjalisty, który wyliczy wszystko prawidłowo zgodnie z przepisami prawa i jak najlepiej dla klienta.

Polecamy usługi naszej firmy w tym zakresie! Zaufaj doświadczonym specjalistom od odzyskiwania prowizji – indywidualne podejście do każdej sprawy i dbanie o twoje finanse.

Zaufanie naszych klientów opłaca się!

 

BANK NIE DOKONA ZWROTU CZĘŚCI PROWIZJI JEŚLI:

kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem (bez wcześniejszej spłaty) lub jest jeszcze w trakcie spłaty prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 0%

Według przepisów polskiego prawa kredyt konsumencki to zobowiązanie finansowe pomiędzy klientem fizycznym a bankiem. Aby mieściło się ono w definicji, jego wartość nie może być wyższa niż 255 550 zł lub równowartości w obcej walucie. Środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą. Kredytem konsumenckim może być pożyczka, kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny gotówkowy, kredyt ratalny z oprocentowaniem wyższym niż 0, kredyt celowy np. samochodowy. Nie jest nim natomiast kredyt studencki, bo ma on oprocentowanie niższe niż powszechnie stosowane czy też kredyt ratalny 0 proc.

Pierwszym krokiem na drodze do zwrotu prowizji za udzielenie kredytu jest złożenie w tym celu odpowiedniego wniosku do banku które będzie zawierało co najmniej najważniejsze dane:

 • dane osobowe kredytobiorcy

 • dane odnośnie kredytu (np. numer umowy kredytowej)

 • żądanie rozliczenia zobowiązania.

Chociaż prawo stoi w kwestii zwrotu prowizji po stronie konsumenta, to może się zdarzyć, że uzyskamy od kredytodawcy odpowiedź negatywną. Wbrew pozorom nie przekreśla to wcale naszej szansy na odzyskanie należnej kwoty, jednak może znacząco wydłużyć cały proces.

Żeby zapobiec takiej sytuacji lub nawet po otrzymaniu negatywnej decyzji otrzymać należące pieniędzy najlepiej zwrócić się do profesjonałów na tym rynku, którzy wiedzą tą „kuchnię” ze środka.

Po odrzuceniu wniosku o zwrot prowizji od kredytu należy wnieść skargę do Rzecznika Finansowego.

Jeśli chcemy zrobić wszystko poprawnie i skutecznie lepiej udać się do prawnika – najlepiej do takiego, który ma w tego typu sprawach już pewne doświadczenie.

Nie trać drogiego czasu – zadzwoń do nas już TERAZ!

Doradzi on nam co najlepiej zrobić w naszej sytuacji, może także w naszym imieniu wysłać bankowi kolejne wezwanie do zapłaty lub reprezentować nas, jeśli zdecydujemy się wejść na drogę sądową. Z uwagi na wspomniany już wyrok TSUE, szanse na wygranie sprawy w sądzie są duże, jednak musimy przygotować się na to, że będzie to długotrwały, kosztowny i żmudny proces.

Na etapie składania wniosku do banku o zwrot prowizji za udzielenie kredytu, a także skargi do Rzecznika Finansowego, kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów, a ma szansę odzyskać potencjalnie sporą sumę. Dlatego też w takiej sytuacji zdecydowanie warto starać się o zwrot prowizji. Dużo można zyskać, a nie ma żadnych potencjalnych negatywnych konsekwencji.

Co w przypadku, kiedy samodzielnie złożony wniosek, a także skarga do Rzecznika Finansowego nie przyniosą skutków? Kolejnym krokiem jest konsultacja z prawnikiem bądź udzielenie mu pełnomocnictwa, aby wezwał on bank do zapłaty w naszym imieniu, co może przynieść nieco lepsze skutki, niż gdybyśmy zrobili to samodzielnie. Ten krok tak naprawdę możemy podjąć już na samym początku, zamiast działania na własną rękę. Nie musimy jednak tego robić, jeśli nie mamy takiej chęci – możliwe, że okaże się to niepotrzebne.

Skierowanie sprawy na drogę sądową to ostatni etap dochodzenia zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, a jednocześnie etap, który wiąże się z największymi potencjalnymi kosztami, zarówno jeśli chodzi o opłaty sądowe, jak i usługi prawnika. Jeśli przedmiotem sporu jest zwrot prowizji w wysokości kilkuset złotych czy nawet kilku tysięcy, sprawa w sądzie może być mało opłacalnym rozwiązaniem, biorąc także pod uwagę, ile czasu będziemy musieli w cały ten proces zainwestować. Należy też pamiętać, że sprawa w sądzie może się znacznie przeciągać, a wysokość wynagrodzenia wynajętego prawnika będzie zależała w dużej mierze od tego, o jaką kwotę toczy się spór pomiędzy konsumentem a bankiem.

Z drugiej strony, kosztami procesu obciążona jest strona przegrywająca, a konsumenci mają silną podstawę prawną do żądania zwrotu prowizji, która co prawda nie gwarantuje im zwycięstwa w sądzie, ale daje podstawy do wiary w wygraną. W razie,gdyby sąd pierwszej instancji nie przyznał nam racji, możemy wnieść apelację od jego decyzji.  ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ

  Wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie w ciągu 48 godzin z naszą propozycją!

   

  Nie jesteś pewien? Zadzwoń do nas lub napisz e-mail!