czyszczenie bik

Pomoc w kwestiach BIK

Raport BIK to podsumowanie Twojej historii kredytowej oraz innych zobowiązań finansowych. Raport możesz przeglądać na ekranie komputera, na tablecie i na telefonie. Zobacz, czy czyszczenie historii BIK jest możliwe!

Pomoc w kwestiach BIK:

Załatwiamy wszystkie formalności za Klienta

Przejrzyste warunki współpracy

Konkurencyjny
cennik

Wysoka skuteczność
w działaniu
Wieloletnie
doświadczenie

CO TO JEST RAPORT BIK?

Raport BIK to podsumowanie Twojej historii kredytowej oraz innych zobowiązań finansowych. Raport możesz przeglądać na ekranie komputera, na tablecie i na telefonie. Możesz go także pobrać i zapisać jako plik PDF, a następnie wydrukować. Raport BIK możesz przedstawić innym osobom i firmom.

DLACZEGO MY?

CO DLA CIEBIE ZROBIMY?

Specjalizujemy się w sprawach przeciwko bankom, SKOK-om, parabankom i towarzystwom ubezpieczeniowym.

Uważamy, że jedynie wąska specjalizacja gwarantuje zdobycie ponadprzeciętnej wiedzy z danego zakresu. Sukcesy naszych Klientów są sukcesami naszej Firmy.

Na każdym etapie naszych działań robimy wszystko, aby jakość oferowanych przez nas usług była na jak najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci odzyskać wiarygodność finansową!

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o raportach i historii BIK!

„ CZYSZCZENIE BIK” TO BŁĘDNY SKRÓT MYŚLOWY

Sformułowanie „czyszczenie BIK” pojawia się regularnie w ofertach różnych firm (wrócę do tego za chwilę), ale w rzeczywistości jest ono całkowicie oderwane od rzeczywistości. Nie ma bowiem żadnej zgodnej z prawem możliwości usunięcia niekorzystnych informacji na temat swojej historii kredytowej z pominięciem obowiązujących przepisów prawa bankowego.

Trzeba pamiętać, że Biuro Informacji Kredytowej nie wpływa na treść historii – jest tylko jej administratorem i publikuje to, co przekażą jej niezależne podmioty, czyli banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe.

Twoje dane są przekazywane do BIK w momencie, kiedy starasz się o jakiś kredyt. Następnie, już po udzieleniu kredytu, instytucje finansowe regularnie przekazują informację, jak spłacasz kolejne raty – w terminie czy z opóźnieniami. Dane te są aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu. I tak aż do spłaty kredytu.

Jeśli kredyt spłacałeś w terminie, to informacje o nim stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych. które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK – chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach.

Natomiast jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie, informacje o nim mogą być przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy zostałeś poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu).

Tak w skrócie wyglądają zasady, według których powstaje Twoja historia kredytowa w BIK. Masz ograniczone możliwości, jeśli chodzi o jej modyfikację. W praktyce możesz jedynie wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie lub złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w banku. Masz też prawo ubiegać się o korektę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji. Wniosek w tej sprawie musisz złożyć w instytucji, która przekazała te dane do BIK.

Twoje dane są przesyłane do BIK za każdym razem, kiedy starasz się o jakiś produkt kredytowy w banku lub innej instytucji finansowej współpracującej z BIK. Następnie, już po udzieleniu Ci kredytu, do BIK regularnie spływają informacje o tym, jak spłacasz swoje zobowiązania – w terminie czy z opóźnieniami. Dane te są przekazywane (aktualizowane) przynajmniej raz w tygodniu aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

Przed udzieleniem Ci kredytu banki (lub inne instytucje współpracujące z BIK) muszą oszacować ryzyko, z jakim wiąże się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomagają im w tym dane zgromadzone w BIK na Twój temat. Kiedy składasz wniosek o jakiś produkt kredytowy, bank wysyła do BIK zapytanie o Twoją historię kredytową. Jeśli wszystkie dotychczasowe zobowiązania spłacałeś w terminie, bank ma podstawy, by założyć, że kolejny kredyt także spłacisz na czas.

 

W informacjach z BIK widać również ile masz aktualnie kredytów i jaką łącznie sumę pieniędzy masz do spłaty. To są ważne dane, które pomagają w podjęciu decyzji o przyznaniu Ci kredytu. Warto jednak wiedzieć, że historia kredytowa to nie jedyny czynnik brany przez bank pod uwagę – ważna jest też np. wysokość Twoich zarobków.

Z założenia informacje o Twoich kredytach są przetwarzane w BIK przez cały okres ich spłaty. Potem dane o już spłaconych kredytach są niewidoczne dla instytucji sprawdzających Twoją historię kredytową w BIK – chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie takich danych. Warto to zrobić, ponieważ dzięki temu możesz budować swoją dobrą historię kredytową. Bez takiej zgody spłacony kredyt po prostu „znika” z Twojej historii – a szkoda tracić taki atut, jeśli wszystko spłacałeś w terminie.

Zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym kredycie możesz wyrazić z momencie podpisywania umowy. Jeśli to zrobisz, dane na temat Twojego spłaconego kredytu będą udostępniane instytucjom finansowym sprawdzającym Twoją historię kredytową przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie, jednak nie dłużej niż 5 lat, lub do czasu, aż ją odwołasz (możesz to zrobić w każdej chwili).

Możesz też wyrazić tzw. zgodę ogólną, na przetwarzanie danych o wszystkich Twoich kredytach. Wystarczy w tej sprawie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. Zgodę taką możesz wyrazić w dowolnym momencie, w trakcie spłacania lub do 5 lat po spłaceniu kredytu. Twoja historia kredytowa będzie, tak jak w pierwszym przypadku, udostępniana bankom i firmom pożyczkowym przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie jednak nie dłużej niż 5 lat), lub do czasu odwołania zgody.

Inaczej wygląda sprawa, jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie. Wówczas dane na jego temat mogą być przetwarzane w BIK nawet bez Twojej zgody przez 5 lat, jeśli spełnione są 2 warunki:

 • opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni

 • minęło 30 dni od czasu, gdy instytucja finansowa, w której zalegasz ze spłatą, poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu

Dodatkowo, zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe, dane dotyczące wszystkich kredytów mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od dnia ich spłaty dla celów stosowania metod statystycznych. Nie jest tu potrzebna Twoja zgoda, ponieważ te dane w żaden sposób nie wpływają na Twoją indywidualną historię kredytową.

 • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie)?

 • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu – chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej?

 • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje – i chcesz je skorygować?

W pierwszym przypadku możemy wyczyścić informacje o terminowo spłaconym kredycie. Stają się one niewidoczne dla innych banków i firm pożyczkowych. Co ważne „terminowy” odnosi się nie tylko do pożyczek spłaconych o czasie. Należą do niej także pożyczki, których opóźnienie terminu spłaty nie przekroczyło 60 dni.

Banki i niektóre instytucje finansowe nieprzychylnie patrzą na nawet kilku/kilkunastodniowe opóźnienie w spłacie kredytu. W tym wypadku dobrze jest cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Natomiast przy terminowym spłacaniu kredytów gotówkowych warto zostawić informacje o nich w bazie BIG.

Natomiast w wypadku opóźnienia spłaty powyżej 60 dni, w sytuacji, kiedy upłynęło 30 dni od powiadomienia banku, musimy liczyć się z tym, że nasze zobowiązania będą widoczne przez okres 5 lat. Po upłynięciu tego okresu można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych i usunąć z BIG niekorzystną historię zadłużenia.

Trzeci przypadek jest dość rzadki. Nieprawdziwe i nieaktualne informacje w BIK to bardzo wyjątkowa sytuacja. Warto wspomnieć, że Biuro Informacji Kredytowej jest tylko administratorem danych i nie ma możliwości ich samodzielnego modyfikowania. Musimy więc przesłać pismo reklamacyjne do banku czy firmy pożyczkowej, która przesyła informacje do BIK.

Ważne: wniosek o korektę lub usunięcie danych składasz w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji.

Należy pamiętać, że niemożliwe jest wyczyszczenie negatywnej historii w BIK. Nieliczne wypadki to na przykład wtedy, kiedy bank wprowadził nieprawdziwe lub nieaktualne dane czy też nie poinformował nas o zadłużeniu, zdarzają się one bardzo rzadko. Można wystąpić z wnioskiem o skonsolidowanie kredytów, aby były łatwiejsze do spłacenia. Dużo łatwiej usunąć informacje pozytywne z bazy danych BIK – wystarczy cofnąć zgodę. „ CZYSZCZENIE” BIK – KROK PO KROKU:
 1. Kontakt Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.
 2. Dalej należy zamówić raport BIK i sprawdzić, które zobowiązania psują naszą historię.
Aby uzyskać taki dokument, należy zarejestrować się na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej (www.bik.pl). Istnieje możliwość pobrania swojego wyciągu również osobiście w Warszawie przy ul. Postępu 17A lub za pośrednictwem konta internetowego w banku PKO BP.
 1. Analizujemy raport.
Sprawdzamy, gdzie w spłaconych zobowiązaniach są zaległości czy też niezgodność danych.
 1. Wysyłamy wniosek do instytucji finansowej, na której wniosek dokonano wpisu. Pismo można uznać za reklamację. Bank ma 30 dni na rozpatrzenie pisma reklamowego. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, to reklamację uważa się za pozytywnie rozpatrzoną.
 2. Działanie i przywrócenie wiarygodności finansowe. Nasi wykwalifikowani pełnomocnicy zajmujmą się przywróceniem pozytywnej historii kredytowej, a Ty po ich działaniu bez problemu uzyskasz kredyt.

W przypadku, kiedy wysyłasz pismo reklamacyjne do banku, który wprowadził informacje o zobowiązaniach, instytucja finansowa ma 30 dni na odpowiedź. Może w tym czasie przyjąć lub odrzucić zaproponowane we wniosku zmiany.

W przypadku, kiedy minął termin 30 dni od wysłania reklamacji, uznaje się ją za pozytywnie rozpatrzoną. Wysyłamy decyzje do BIG listem poleconym. Cały proces zmiany historii BIG może być różny i zależy od banku oraz szybkości dostarczenia decyzji do BIK.

REGULARNIE SPRAWDZAJ SWOJĄ HISTORIĘ W BIK.

Wszystkie te rozważania nie mają oczywiście żadnego sensu, jeśli z jakichś powodów nie znasz swojej historii kredytowej w BIK. Można to bardzo łatwo sprawdzić. Każdy może pobrać raport na temat swojej historii. Wystarczy wejść na stronę Biura Informacji Kredytowej, założyć konto i przejść prostą procedurę weryfikacyjną. Zachęcam Cię do tego, bo taka wiedza może się okazać bezcenna.  CZYSZCZENIE BIK

  Wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie w ciągu 48 godzin z naszą propozycją!

   

  Nie jesteś pewien? Zadzwoń do nas lub napisz e-mail!